Bydgoszcz,

wtorek, 11 grudnia 2018

„Bóg się rodzi! Motyw Narodzenia Pańskiego w malarstwie" wykład dra Mateusza Solińskiego z MOB

 Boże Narodzenie od wieków inspiracją dla malarzy

„Bóg się rodzi! Motyw Narodzenia Pańskiego w malarstwie" to temat wykładu dra Mateusza Solińskiego, na który zapraszamy już w czwartek 13.12.2018 r. o godzinie 17.00 do Galerii Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8.

 Podczas wykładu zostanie zaprezentowana wielowiekowa tradycja ikonografii Bożego Narodzenia w szerszym kontekście przemian kulturowych, jakie dokonywały się od czasów wczesnego średniowiecza, aż do końca XX wieku. Przyjście na świat Chrystusa, na przestrzeni wieków, stanowiło jeden z najważniejszych tematów poruszanych przez artystów. Z początku – w pierwszych wiekach chrześcijaństwa – przedstawienia narodzenia Jezusa są dość skromne i oszczędne w swojej formie.  Dzieciątko leży w żłobku lub koszu, niewyraźne postacie Marii i Józefa pozostają skryte w cieniu, czasem dostrzeżemy zarys stajennego pomieszczenia. Z biegiem czasu malarskie wizje stają się coraz bardziej urozmaicone. Wynika to nie tylko z naturalnego rozwoju form artystycznych w średniowieczu, ale również z bardziej różnorodnych źródeł inspiracji: pism apokryficznych, czy chociażby przepowiedni Starego Testamentu. Czasy nowożytne przynoszą swoistą „racjonalizację" dogmatu Wcielenia – chłodna, uporządkowana kompozycja malowideł odzwierciedla estetykę doby renesansu i nowej humanistycznej myśli. „Naukowe" podejście ściera się z natchnionymi wizjami okresu kontrreformacji, a później romantyzmu. Można powiedzieć, że w kolejnych epokach dostrzegamy konfrontację różnych artystycznych postaw akcentujących duchowy albo wręcz przeciwnie, czysto ludzki wymiar tego niezwykłego wydarzenia.

Tekst: Mateusz Soliński

Obowiązuje bilet wstępu wg cennika muzealnego. 

Fotografia:

Fot. 1. Mistrz Dyptyku Brunszwickiego, Boże Narodzenie, ok. 1490 – 1500, olej na desce, wł. Rijksmuseum , Amsterdam

"Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy wyraża zgodę na opublikowanie załączonych materiałów fotograficznych wyłącznie w artykułach o wystawach, których fotografie dotyczą. Po wykorzystaniu w w/w celu należy zdjęcia trwale usunąć z bazy danych. Dalsze wykorzystywanie materiału przekazanego wymaga uzyskania zgody Muzeum na piśmie pod rygorem nieważności. Prosimy o podpisywanie zdjęć."

 W załączniku zdjęcie oraz plik.

Z pozdrowieniami

Adrianna Adamska

Dział Edukacji i Promocji

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

wtorek, 4 grudnia 2018

Zabawy ze sztuką, przestrzeń edukacyjna w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy

Nauka przez zabawę


„Zabawy ze sztuką" to nazwa nowej przestrzeni edukacyjnej w Centrum Edukacji Muzealnej, Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, przy ul. Mennica 6. Przybliżamy w niej podstawowe zagadnienia z zakresu teorii i historii sztuki, które wydają się być kluczowe i szczególnie pomocne we właściwej ocenie i interpretacji owoców twórczości artystycznej.

 Na przykładzie reprodukcji wielu znanych i cenionych dzieł, przy użyciu licznych interaktywnych urządzeń, wyjaśnione i omówione zostają takie pojęcia jak m.in.: perspektywa, kompozycja, światłocień, barwa, ekspresja, czy też abstrakcja. Przestrzeń edukacyjna stanowi również okazję do postawienia sobie najbardziej fundamentalnych pytań: Czym jest sztuka? Jakie są jej funkcje? Czy sztuka może pomóc zrozumieć otaczający nas świat? Jak interpretować dzieła nieprzedstawiające (abstrakcyjne)? „Zabawy ze sztuką" zostały podzielone na cztery moduły poświęcone różnym, ale wzajemnie dopełniającym się zagadnieniom, takim jak: przestrzeń, światło i mrok, barwa oraz deformacja.

 Serdecznie zapraszamy od wtorku do piątku w godzinach 9.00- 16.00.

Obowiązują bilety wstępu w cenie 5 zł bilet normalny, 3 zł bilet ulgowy. 

 Więcej informacji znajdziecie państwo na naszej stronie internetowej www.muzeum.bydgoszcz.pl.

"Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy wyraża zgodę na opublikowanie załączonych materiałów fotograficznych wyłącznie w artykułach o wystawach, których fotografie dotyczą. Po wykorzystaniu w w/w celu należy zdjęcia trwale usunąć z bazy Danych. Dalsze wykorzystywanie materiału przekazanego wymaga uzyskania zgody Muzeum na piśmie pod rygorem nieważności. Prosimy o podpisywanie zdjęć."

Tekst: Mateusz Soliński

Fot. W Woźniak

 W załączniku plik oraz zdjęcie.

Z pozdrowieniami

Adrianna Adamska

Dział Edukacji i Promocji

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy