Bydgoszcz,

czwartek, 24 maja 2018

Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy - RODO

Szanowni Państwo,

Adresatami naszych wiadomości pozostaną tylko te osoby, które ponownie zapiszą się do newslettera Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy na stronie www.galeriabwa.bydgoszcz.pl.

Za utrudnienia przepraszamy, wszystko z myślą o bezpieczeństwie Państwa danych osobowych :)

 

W związku ze zbliżającym się terminem  obowiązywania rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  zwracam się z prośbą o zapoznanie się z poniższą informacją: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy, ul. Gdańska 20,   85-006 Bydgoszcz,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@galeriabwa.bydgoszcz.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Zachęcamy do dalszej subskrypcji naszego newslettera. 

Państwa adresy internetowe nie będą udostępniane innym podmiotom ani publikowane.

 

 

Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy
Wiadomość została wysłana do admin24554.bydgoszcz@blogger.com | Anulowanie subskrypcji | Prześlij tego emaila do przyjaciela
Wysłane za pomocą MailerLite

Brak komentarzy: